Odblokujte se pomocí kresby
pravou mozkovou hemisférou !
 

časopis ASTRO

Alena Součková

foto autorka


Ke kreslení pravou mozkovou hemisférou se KVĚTUŠE DVOŘÁKOVÁ dostala určitě ne zcela náhodou, protože kreslení ji vždycky velmi zajímalo. Hojně navštěvovala a navštěvuje galerie a výstavy. Vždycky, když v galerii stála před nějakým obrazem, říkala si, že chce taky umět malovat, alespoň trochu! Jednoho dne navštívila esoterický festival, kde se jí dostal do ruky letáček s pozvánkou na kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou. Ten si pozorně prohlédla až v klidu doma. Obsahoval mj. ukázku toho, co člověk, který se naučil kreslit tímto způsobem, zvládl namalovat předtím a co pak na kurzu. Bylo to úžasné a na první pohled nemožné. Musela to vyzkoušet sama, aby uvěřila.

S Květuší Dvořákovou (33) jsem se setkala v pražském regeneračním centru Zlatá rybka, kde mi vyprávěla o sobě a své cestě ke kreslení. Jelikož je mladá, šikovná a zvídavá a má navíc obrovskou chuť tvořit a učit totéž i ostatní zájemce, není pro ni problém naplnit své kurzy „Kreslení pravou mozkovou hemisférou" již na několika místech naší republiky. Své aktivity v tomto směru hodlá ještě dále rozvíjet, ale to je zatím hudba budoucnosti.

Nejlépe je začít u sebe
Říkala jsem si, že za tři dny tohle není možné a že chci vidět, co se za tak krátkou dobu naučím! Doma mám spoustu literatury o kreslení. Listovala jsem si knížkami a říkala si, co zvládnu teď, a když po kurzu nakreslím alespoň něco z toho, co mi nejde, bude to můj osobní, prostě životní úspěch. Už druhý den jsem nakreslila takový obrázek, že jsem byla nad očekávání spokojená a nadšená. A jelikož se mi to líbilo a pomohlo mi to, neboť pomocí této kresby se člověk odblokuje, požádala jsem vyučující lektorku, jestli je možné, abych kreslení mohla učit. Domluvily jsme se, a tak jsem byla odborně zaškolena.
Původně jsem vyučená prodavačka, ale brzy jsem se vdala a po mateřské dovolené jsem přemýšlela o tom, co budu dělat. V místě bydliště se mi naskytla možnost podnikat. Měla jsem obchod s květinami a potřebami pro zvířátka a téměř deset let se zabývám astrologií, numerologií a kartami, poznala jsem a poznávám různé techniky, což mě nasměrovalo k esoterice. Takže vedle kurzů kreslení se orientuji na čaje, bylinky, sirupy a přípravky týkající se alternativní léčby. Uvědomila jsem si sama na sobě, že mi esoterika jako taková pomohla překonat psychické problémy, trpěla jsem totiž různými strachy a obavami. Tím, že jsem se začala o tuto oblast více zajímat, potkala jsem hodně zajímavých lidí a zapracovala jsem na sobě. Vyřešila jsem si své problémy a dnes jsem v pohodě a schopna pomáhat i druhým.

Klienti se odblokují a uvolní
Na metodě kreslení pravou mozkovou hemisférou se mi hlavně zalíbilo to, že ukážu lidem, jak mají pracovat, co mají dělat, ale potom už každý pracuje sám na sobě. Když si člověk v sobě něco odblokuje, než se s tím tělo i mysl srovnají, dá to hodně práce, ale stojí to za to. Výsledkem je to, že se člověk celkově posílí, cítí se jako znovuzrozený. Důležité je, vidíme-li, že nám něco pomohlo pracovat na sobě dál, neboť pořád je na čem pracovat - celý život.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou vymyslela Američanka Betty Edwardsová. Už v šedesátých letech přišla tato metoda na Slovensko, ale teprve teď můžeme říci, že se stala známější a je aktuální. Předtím se o této a jí podobných metodách u nás nemluvilo, neboť byly považovány za nesprávné, nebo dokonce šamanské. Dnešní doba tomu konečně přeje a my se můžeme o leccos zajímat a vyzkoušet si to.

K čemu je pravá mozková hemisféra
V pravé části mozku máme uloženou tvořivost. Jsou zde emoce, intuice, sny, iluze, fantazie a záleží na nás, co z toho a v jaké míře dokážeme používat. V dnešní době spíš používáme levou stranu mozku, kde je uložena logika. Žádá se, abychom pořád o něčem přemýšleli, zdůvodňovali. Stále si hlídáme čas, který nás omezuje, vytváříme si deprese, stresy, pořád něco sháníme... Pravá hemisféra čas nezná. Např. ve snu můžeme cestovat naprosto neomezeně. Snažíme se ji tedy probudit k činnosti, neboť je v útlumu, můžeme říci, že spí. Na kurzu se lidé učí vnímat, dívat se. Sledují a pozorují věci, jaký mají tvar a velikost, a to, co vidí, přenášejí na papír. Účastníci kurzu pracují podle svého tempa. Důležité je každý obrázek dokončit a potom teprve pokračovat dál. Pomocí kreslení probudíme pravou mozkovou hemisféru k činnosti, pak dokážeme tvořit a odpočívat.

Proč navštěvují kurzy
Hodně lidí se chce přesvědčit, jestli to jde za pouhé tři dny se naučit kreslit a jsou zvědaví, co to s nimi udělá. Jsou i tací, kteří přijdou, aby si propojili činnost pravé a levé hemisféry, aby fungovaly současně. A potom jsou lidé, kteří chtějí procvičit trpělivost a přijdou se odblokovat. Třetí den kurzu každý kreslí sám sebe nebo někoho z rodiny podle fotografie. Portrét zvětšují na formát A3. Tím člověk poznává sám sebe z jiného pohledu.
Zájemci kreslí podle předloh - obrázků, fotek, ale učí se kreslit i v prostoru podle položeného předmětu. Pracují tužkou, fixem a gumou. Kreslení není jen o portrétu, pokud člověk chce, dokáže nakreslit krajinu, zátiší, zvířata, cokoli. Veškeré obrázky, které se tvoří na kurzu, kreslí všichni stejně, aby měli stejné podmínky. Tím, jak se kreslí, začnou fungovat emoce, a to, co každého tíží, nebo co nám brání jít dopředu, se najednou uvolní. A uvolní se vždycky to důležité - každému se uvolní to, co potřebuje. Při uvolňování bloků se stává, že klienti třeba pláčou, protože se jim vybaví vzpomínky uložené v podvědomí. Ale není to pravidlem a každý to prožívá jinak. Někdo naopak prožívá radost a pocit štěstí. Klienti, kteří kurz absolvují, říkají, že nikdy nevěřili, že se toto může stát. Během kreslení totiž prožívají radost, pocity štěstí, ale také zlobu, vztek, určitý zmatek, ale jak se postupně uvolňují, obrázek se začne vyjasňovat a vylepšovat. Takže každý zjistí, že i kresbou je možné na sobě pracovat.

Na kurzy chodí i dyslektici a dysgrafici. Jsou to lidé hodně aktivní, stále v pohybu, musejí pořád něco dělat, rádi od práce odbíhají. U nich je již druhý den znát, jak se srovnávají, zklidňují. Z obrázků se dá vyčíst, jaký dotyčný je a co má za problém. Kreslením můžeme problém vyřešit, aby se klientovi žilo lépe, lehčeji.