spojte horní a spodní
 část obou tvarů
- váza je hotová